คู่มือการติดตั้ง - SLOTXO ANDROID

ขั้นตอนที่ 1 แสกนบาร์โค้ด หรือ ไปที่เว็บไซต์ SLOTXO

ขั้นตอนที่ 2 ทำตามคำแนะนำ

คู่มือการติดตั้ง - SLOTXO IOS IPHONE

ขั้นตอนที่ 1 แสกนบาร์โค้ด หรือ ไปที่เว็บไซต์ SLOTXO

ขั้นตอนที่ 2 ทำตามคำแนะนำ